THƯỚC LỖ BAN - Thiết Kế Bình Dương full screen background image
Search
Monday 20 May 2024
  • :
  • :

THƯỚC LỖ BANKéo thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

CẦN TƯ VẤN